Konsulting

Działalność gospodarcza wiąże się z procesami gromadzenia, rozporządzania i wydawania środków pieniężnych oraz ich substytutów. Zajmujemy się stałym i doraźnym procesowaniem transakcji finansowych Klienta. Wskazujemy źródła finansowania projektów biznesowych i ich procentowy udział w przedsięwzięciu.

Pomagamy w utrzymaniu płynności finansowej.

Wspieramy utrzymanie bezpieczeństwa biznesu.