Broker ubezpieczeniowy

  • analiza stanu ochrony ubezpieczeniowej
  • opracowanie i realizacja programu ubezpieczeniowego
  • negocjacje warunków zakresowych i cenowych z ubezpieczycielami
  • udzielanie rekomendacji brokerskiej
  • zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym
  • pomoc i nadzór w procesie likwidacji szkód