Sukcesja majątkowa firm

  • planowanie spadkowe
  • zabezpieczenie ciągłości działania firmy rodzinnej w przypadku śmierci właściciela
  • przygotowanie projektu sukcesji wiedzy i kompetencji na następne pokolenia i sukcesorów firmy
  • protekcja majątku prywatnego przed potencjalnymi negatywnymi skutkami prowadzenia działalności biznesowej
  • optymalizacja formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • analiza podatkowa przedsięwzięć biznesowych