Zarządzanie majątkiem

  • porządkowanie struktur biznesowych
  • zarządzanie inwestycjami prywatnymi
  • doradztwo prawne i podatkowe dla przedsiębiorców indywidualnych, firm rodzinnych i kontrolowanych przez nich spółek, organizacji i funduszy