Prawo

Świadczymy stałą i  doraźną obsługę prawną obejmującą podstawowe aspekty prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

Znając strategię i cele Klienta oferujemy także wiedzę i zaangażowanie wykraczające poza obszar stricte prawniczy. Potrafimy w odpowiedni sposób wyważyć ryzyko biznesowe i prawne.

Przyjmujemy najlepszy model rozliczenia w postaci stawek godzinowych lub ryczałtowych bądź premii za sukces.