Fuzje i przejęcia

  • identyfikacja i ocena ryzyk prawnych restrukturyzacji
  • due diligence
  • przygotowanie odpowiedniego modelu i planu transakcji
  • przygotowanie projektów dokumentów transakcyjnych
  • negocjacje warunków
  • wskazanie możliwych źródeł finansowania
  • uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych