Inwestycje

  • określenie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym
  • doradztwo w zakresie montażu finansowego
  • partnerstwo publiczno – prywatne
  • reprezentowanie w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę
  • negocjowanie, przygotowanie i weryfikacja umów: o prace projektowe, z generalnym wykonawcą, o przygotowanie inwestycji, z inwestorem zastępczym
  • obsługa budów zakładów produkcyjnych, obiektów handlowych i liniowych
  • obsługa inwestycji logistycznych