Korporacje

  • obsługa spółek handlowych i grup kapitałowych
  • wskazanie optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej
  • przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów wspólników oraz statutów
  • rejestracja przedsiębiorców we właściwych rejestrach
  • obsługa organów statutowych
  • przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych
  • przekształcenia własnościowe, strukturalne, podziały i połączenia
  • przygotowanie projektów listów intencyjnych, ofert handlowych, porozumień, umów
  • reprezentowanie klienta wobec administracji publicznej, kontrahentów, instytucji finansowych oraz pracowników