Legislacja

  • projekty aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia, prawo miejscowe).
  • monitoring stanowienia prawa krajowego i wspólnotowego
  • opiniowanie aktów prawa.
  • public affairs