Mediacje i spory

  • zastępstwo procesowe w postępowaniu administracyjnym
  • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych i gospodarczych
  • pomoc w określeniu spornych zagadnień i wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony sporu rozwiązania
  • przygotowanie i zatwierdzenie ugody