Upadłości

  • wnioski o ogłoszenie upadłości
  • postępowanie likwidacyjne
  • reprezentowanie wierzycieli
  • optymalizacja rozliczeń i przejęć majątku