Zamówienia publiczne

  • doradztwo na rzecz Zamawiających, w tym przygotowanie i przeprowadzanie skomplikowanych postępowań, optymalizacja trybów zamówień.
  • doradztwo na rzecz Wykonawców, w tym przygotowanie dokumentacji ofertowej, postępowania odwoławcze, wsparcie procesu realizacji i rozliczenia zamówienia.