Pro Bono

Dbałość o interesy społeczne stanowi immanentną część strategii Kancelarii TON.

Szczególną rolę pełni w niej rozwój ekonomii społecznej.

Wspieramy także doskonalenie jakości i przejrzystości procesu stanowienia prawa.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi kierującymi się zbieżnymi celami.

Jesteśmy członkiem UN Global Compact największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.